Kurs na wózki widłowe – czy warto?

Umiejętność prowadzenia wózka widłowego przydaje się w wielu branżach. Posiadanie uprawnień może ułatwić znalezienie pracy, a zrobienie kursu na wózki widłowe podnosi kwalifikacje. Czego można nauczyć się podczas kursu na wózki widłowe? Dlaczego warto zapisać się na kurs na wózki widłowe? Jaka firma proponuje kursy na wózki widłowe w Opolu? Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Dla kogo szkolenie na wózki widłowe?

Kurs, po którym można obsługiwać wózki widłowe, może ukończyć każda osoba, która ukończyła 18 lat, ma minimum podstawowe wykształcenie i dobre zdrowie. Przeszkodą w zdobyciu uprawnień na wózki widłowe są wady słuchu, wzroku, zaburzenia psychiczne, problemy z koordynacją psychoruchową. Nie trzeba mieć natomiast prawa jazdy, by prowadzić wózek widłowy na zamkniętym obszarze lub w magazynie. Prawo jazdy jest konieczne, jeśli wózek będzie przemieszczał się po drogach publicznych.

Czego można się nauczyć na kursie na wózki widłowe?

Kurs obsługi wózków widłowych składa się z części praktycznej oraz teoretycznej. Najpierw każdy kursant zapoznaje się z budową pojazdu i zasadami jego obsługi. Obowiązkowe są także zajęcia dotyczące zasad BHP podczas korzystania z zwyżki. Kursanci poznają także przepisy prawne dotyczące pracy na stanowisku. Operator wózka widłowego musi być kompleksowo przygotowany do pracy, by nie stanowił zagrożenia dla siebie, innych pracowników i potrafił obsługiwać często kosztowne i skomplikowane maszyny.

 

Kurs praktyczny obejmuje naukę płynnej jazdy wózkiem widłowym w warunkach, które symulują codzienną pracę. Kursanci zobowiązani są do wykonania różnych zadań, takich jak manewrowanie wózkiem, podnoszenie przedmiotów, transportowanie i składowanie ich w wyznaczonym miejscu. Kurs obejmować może także zajęcia z wymiany butli gazowej w wózku. W ten sposób nabywają niezbędnych umiejętności oraz przygotowują się do praktycznej części egzaminu UDT. Otrzymane uprawnienia są terminowe na 5 lat, po tym czasie należy złożyć odpowiednie pismo do urzędu UDT aby przedłuż ważność swoich uprawnień.

Czy warto zdobyć uprawnienia operatora wózka widłowego?

Umiejętność prowadzenia wózka widłowego potwierdzona certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego daje lepszą perspektywę na znalezienie, zmianę pracy lub możliwość wnioskowania o wyższe wynagrodzenie. Operatorzy wózków widłowych znajdują zatrudnienie w handlu, logistyce, budownictwie i wielu innych branżach. Ile zarabia operator wózka widłowego? Tutaj niestety nie możemy jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, bo dochody uzależnione są od lokalizacji, renomy firmy, stażu i doświadczenia w pracy. Warto jednak pamiętać, że uprawnienia UDT uznawane są na terenie innych krajów UE. Po przetłumaczeniu ich na język obcy można je przedłożyć u pracodawcy za granicą naszego kraju.

 

Kurs wózki widłowe w Opolu

Przed podjęciem pracy lub w jej trakcie można zgłosić się na kurs na wózki widłowe w Opolu. Firma Onza-Podnośniki dysponuje sporym zapleczem maszynowym i ma ogromne doświadczenie w organizowaniu kursów UDT na operatora wózków widłowych. Dzięki kursom teoretycznym i praktycznym każdy może nauczyć się obsługi wózka widłowego pod okiem instruktora. Kursy organizowane są także na zlecenie firm, które chcą dokształcić swoich pracowników.