Poniższy test przygotuje Państwa do egzaminu UDT z obsługi wózków widłowych - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Egzamin składa się z trzech części:

  • część teoretyczna - z poniższego testu zostanie wybrane 15 pytań z których na 11 należy odpowiedzieć prawidłowo
  • część teoretyczna przy wózku - omówiona jest dokładnie na naszym szkoleniu
  • część praktyczna - wykonanie zadania przedstawionego przez egzaminatora.

Kursant po odbyciu szkolenia i przyswojeniu sobie materiału egzaminu będzie przygotowany do pozytywnego zdania egzaminu UDT

W celu zapisania się na szkolenie na wózki widłowe prosimy o kontakt.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *