Szkolenia i kursy UDT

Firma ONZA, lider w branży sprzedaży i wynajmu podestów ruchomych i wózków widłowych na terenie województwa opolskiego, organizuje profesjonalne szkolenia z obsługi podnośników i kursy eksploatacji podnośników, takich jak: podnośniki przegubowe, podnośniki nożycowe, osobowe, zwyżki towarowe i podnośniki na przyczepkach, podnośniki koszowe, wózki widłowe podnośniki teleskopowe. Nasza oferta szkoleń i kursów UDT powstała z myślą o właścicielach firm i o pracownikach, którzy zajmują się obsługą podnośników lub chcą to robić w ramach swoich zawodowych obowiązków.

Niezbędne szkolenia z obsługi podnośników

Podnośniki to urządzenia skomplikowane i niezwykle wartościowe, a praca na wysokościach niesie za sobą duże ryzyko i wymaga sporych umiejętności. Żeby bezpiecznie wykonywać prace, operator podnośnika musi wykazać się wiedzą dotyczącą obsługi i budowy tych maszyn oraz doświadczeniem, które do minimum zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Pomyłka może być kosztowna i niebezpieczna dla zdrowia i życia każdego, kto przebywa w pobliżu podnośnika. Pracownik odpowiednio wykwalifikowany potwierdza swoją znajomość zagadnień i zdolność do obsługi podnośników, przedstawiając odpowiedni certyfikat ukończenia kursu i zdania egzaminu UDT. Bez nich nie może pracować jako operator podnośnika.

Zakres szkolenia obsługi podnośników oraz wózków widłowych

Współpracując z Urzędem Dozoru Technicznego, przygotowaliśmy program kursów obsługi podnośników i wózków widłowych, który obejmuje między innymi szerzenie wiedzy dotyczącej rodzajów podnośników ruchomych i wiedzy z zakresu budowy przenośników i wózków widłowych. Podczas szkolenia z obsługi podnośników kursant poznaje obowiązki operatora przed pracą, w trakcie jej wykonywania oraz po zakończeniu pracy, poszerza swoją wiedzę o BHP i przyswaja informacje na temat działalności i wymagań UDT. Kursant ma także zajęcia praktyczne na doskonałej jakości podnośnikach, wózkach widłowych. Szkolenie UDT przygotowuje do obsługi podestów ruchomych, podnośników koszowych, osobowych, nożycowych, podnośników towarowych, wózków widłowych ze zmiennym wysięgiem. Żeby wziąć udział w szkoleniu, kandydat musi mieć ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe i przedstawić aktualne badania lekarskie.

 

Nasza firma profesjonalnie przygotuje kurs, ale także sam egzamin UDT. Zadba o zaplecze dydaktyczne oraz urządzenia niezbędne do treningu. Program nauczania został uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego. Prowadzimy kursy na uprawnienia następujących  kategorii:

1) uprawnienia kat. I P – Podesty ruchome

– podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (podnośniki nożycowe, podnośniki przegubowe, podnośniki osobowe)

– podesty ruchome przewożne (podnośniki na przyczepce podczepiane pod samochód),

– podesty ruchome samojezdne (montowane na pojeździe – podnośniki koszowe).

2) uprawnienia kat WJO – Wózki jezdniowe

– III WJO – Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane – wózki widłowe które sterowane są spoza wózka, bez ograniczeń wysokościowych,

– II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – uprawnia do obsługi wózków widłowych bez ograniczeń wysokościowych, mogą być obsługiwane z wózka. Ograniczeniem jest zmienny wysięg i wózki specjalizowane

– I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane, tj.z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem – po zdanym egzaminie operator może obsłuiwać wszystkie rodzaje wózków widłowych i tak zwanych wózków teleskopowych również objętych kategorią III WJO i II WJO.

 

Zalety szkolenia z obsługi podnośników w Opolu

Szkolenia dla pracowników i przedsiębiorców prowadzone są przez specjalistów z ogromną wiedzą i doświadczeniem, a kończą się państwoym egzaminem UDT przed komisją. Szkolenie odbywa się na terenie firmy Onza – Podnośniki Samojezdne w Opolu lub w siedzibie klienta dla większych grup zorganizowanych. Zdobycie uprawnień UDT jest niezbędne, by pracować przy obsłudze podnośników ruchomych, wózków widłowych niezależnie od ich marki, typu, udźwigu, wysokości podnoszenia oraz napędu. Każdy kursant, który otrzyma pozytywną ocenę z egzaminu, uzyskuje pakiet dokumentów świadczących o zdobytych uprawnieniach. Wykwalifikowany operator podnośnika może pracować w wielu branżach, między innymi w reklamowej, budowlanej, elektrycznej, ogrodniczej. Otrzymane uprawnienia są bezterminowe, a raz zdanego egzaminu UDT nie trzeba powtarzać.

Zapraszamy do kontaktu