szkolenia udt

Podnośniki, podesty ruchome, wózki widłowe mają szerokie zastosowanie w wielu branżach. Korzystają z nich firmy budowlane, instalatorskie, handlowe, logistyczne, a nawet reklamowe. Chociaż podesty i zwyżki są urządzeniami nowoczesnymi i maksymalnie bezpiecznymi, to jednak prace na nich wykonywane wiążą się z dużą wysokością i odpowiedzialnością. Osoba obsługująca podesty ruchome musi mieć doświadczenie i odpowiednie szkolenia.

Niezbędne uprawnienia do obsługi podnośników

Operator podestów ruchomych musi wykazać się odpowiednią wiedzą dotyczącą budowy maszyny oraz jej obsługi. Wiedza ta oraz praktyczne doświadczenie minimalizują ryzyko popełnienia błędu, który może doprowadzić do wypadku i zniszczenia drogiego urządzenia. Wszelkie nieprawidłowości podczas pracy mogą być kosztowne i niebezpieczne dla zdrowia oraz życia osób przebywających w pobliżu podnośnika i pracujących na nim. Tylko pracownik wykwalifikowany, który posiada dokument świadczący o ukończeniu szkolenia Urzędu Dozoru Technicznego i zdaniu egzaminu UDT, ma prawo do pracy jako operator podnośnika. Wykwalifikowany operator podestów ruchomych ma otwartą drogę do pracy w wielu branżach, a otrzymane uprawnienia pozwalające na pracę na podnośnikach są bezterminowe i egzaminów nie trzeba powtarzać.

Szkolenia UDT z obsługi podnośników I WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Szkolenia UDT z obsługi podestów ruchomych i zwyżek obejmują wiedzę dotyczącą rodzajów podestów ruchomych i ich budowy. Profesjonalnie przygotowane szkolenie UDT pozwala kursantowi zapoznać się ze swoimi obowiązkami przed pracą, w trakcie jej wykonywania oraz po zakończeniu prac związanych z użytkowaniem podestu ruchomego. Kursant poszerza swoją wiedzę o BHP oraz zwiększa świadomość na temat działalności Urzędu Dozoru Technicznego i jego wymagań. W trakcie kursu UDT, po którym zdobywa uprawnienia, pracownik ma zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z wykorzystaniem profesjonalnego, wysokiej jakości sprzętu. Szkolenie UDT może obejmować zajęcia z obsługi wszystkich typów podestów ruchomych, wózków widłowych, podnośników osobowych, towarowych, koszowych czy nożycowych. Na szkolenie z obsługi podnośników może zgłosić się każda osoba, która ukończyła 18 lat, ma wykształcenie przynajmniej podstawowe i posiada aktualne wyniki badań lekarskich.

Kto organizuje szkolenia UDT?

szkolenia udt

W Opolu szkolenia przygotowujące do obsługi podestów ruchomych przejezdnych organizuje Onza – Podnośniki, wózki widłowe. To oferta skierowana do pracowników firm z wielu branż oraz kandydatów na stanowiska operatora podestów ruchomych z terenu województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Każdy program kursu kończącego się egzaminem UDT powstał w zgodzie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego, a szkolenia prowadzone są przez specjalistów na wysokiej klasy sprzęcie. Kursant zdobywa wiedzę na temat obsługi i eksploatacji podnośników przegubowych, nożycowych, osobowych, zwyżek towarowych, podnośników na przyczepkach i wózków widłowych, co otwiera mu drogę do zdobycia dobrze płatnej pracy.