Podnośniki – czym właściwie są?

Podnośniki to bardzo uniwersalne urządzenia służące do wykonywania prac na wysokościach. Najczęściej wykorzystuje się podesty ruchome, bo niwelują potrzebę montażu rusztowania oraz zwiększają bezpieczeństwo przeprowadzania prac budowlanych, instalatorskich, montażowych i innych. Podnośniki różnią się budową i zastosowaniem, a ich klasyfikacją zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego.

 

Cechy konstrukcyjne podnośników

Podesty ruchome są różnorodnie zbudowane i można je podzielić na trzy podstawowe grupy podestów:

  1. ruchome masztowe,
  2. ruchome wiszące,
  3. ruchome przejezdne.

 

Ostatni typ podnośników to urządzenia przeznaczone do przemieszczania osób, maszyn i urządzeń na stanowiska robocze. Dzięki platformie, na którą pracownicy mogą wchodzić i schodzić podczas odpowiedniego ustawienia podnośnika, ułatwia pracę na różnych wysokościach. Platforma robocza posiada elementy sterownicze, a wynoszona jest w górę dzięki złożonemu układowi napędowemu i podwoziu.

Podesty ruchome to najszersza grupa urządzeń wykorzystywanych w wielu branżach, ponieważ mogą podjechać bezpośrednio do obiektu, mogą wynieść pracowników i narzędzia nawet na dużą wysokość i łatwo nimi manewrować.

Wykorzystanie podnośników

Podnośniki używane są do montażu konstrukcji wysokościowych: masztów, wież, kominów, mostów, konstrukcji dachowych, rynien. Wykorzystują je firmy, które prowadzą remonty i prace konserwacyjne na elewacji budynków, przy oświetleniach ulicznych, podczas napraw energetycznych oraz linii telefonicznych. Podnośnik może okazać się niezbędny przy montażu i naprawie wszelkich instalacji w halach produkcyjnych, sportowych, w budynkach użyteczności publicznej, podczas przycinania drzew, montażu reklam, kontroli poszycia statków. Korzysta się z nich na otwartym powietrzu oraz w pomieszczeniach zamkniętych.

Rodzaje napędów w podnośnikach

Podnośniki przejezdne mogą dojeżdżać na miejsce przeprowadzania prac dzięki własnemu źródłu energii z silnika spalinowego, z sieci zewnętrznej prądu przemiennego o napięciu 400/230 V i częstotliwości 50 Hz lub baterii akumulatorowej o napięciu 12+48 V. Najbardziej powszechne są podesty na podwoziach z własnym napędem na cztery koła, które mają wszystkie koła skrętne. Wyposażone są w wysięgniki obrotowe o konstrukcji przegubowej umożliwiające ustawienie platformy roboczej na różnych wysokościach.

 

Podział podestów ruchomych ze względu na budowę konstrukcji

Podesty o ruchu pionowym platformy roboczej to podesty wyposażone w pionowe maszty teleskopowe, z nożycowym mechanizmem podnoszenia, z mechanizmem podnoszenia złożonym z połączonych obrotowo ramion masztu, gdzie każdy maszt ma formę równoległoboku przegubowego. Podesty wysięgnikowe z mechanizmem obrotu ramienia to modele z wysięgnikiem wychylnym teleskopowym lub z wysięgnikiem przegubowym z członami teleskopowymi wydłużającymi ramie podnośnika.

Urząd Dozoru Technicznego

UDT to instytucja państwowa, która na podstawie aktów prawnych nadzoruje sposób użytkowania podnośników oraz szkoli i wydaje certyfikaty osobom, które starają się o uprawnienia do obsługi urządzeń. Firmy zainteresowane zakupem lub wynajmem podnośnika powinny poznać szereg przepisów prawnych regulujących zasady korzystania i serwisowania podnośników. Podesty ruchome przejezdne podlegają dozorowi technicznemu.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *