Podnośniki – bezpieczna praca operatora zwyżek

Co gwarantuje bezpieczną pracę operatora podnośnika koszowego? Na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć. W tak trudnej i odpowiedzialnej pracy liczy się wiele czynników związanych ze sposobem używania sprzętu, jego rodzajem oraz samym zaangażowaniem i doświadczeniem operatora zwyżki. Możemy jednak zwrócić uwagę na podstawowe czynniki, które znacznie poprawiają bezpieczeństwo pracy z wykorzystaniem podnośnika.

Gdzie używane są podnośniki koszowe?

Podnośnik koszowy często wykorzystywany jest do wynoszenia narzędzi, materiałów oraz ludzi na znaczną wysokość, dzięki czemu zastępuje on rusztowanie. Zwyżka zawsze jest bardziej mobilna i ułatwia wykonywanie różnych prac: od montażowych, przez budowlane po ratunkowe. Nie oznacza to jednak, że każdy i wszędzie może z niej korzystać. To urządzenie o dużej masie, a usiąść za jego „sterami” może tylko osoba świadoma potencjalnych zagrożeń oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami Urzędu Dozoru Technicznego.

Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas pracy na podnośniku?

Podnośnik koszowy to znacznie bezpieczniejszy narzędzie do pracy na wysokości niż rusztowanie. Jest również bardziej mobilny i umożliwia działania m.in. na otwartej przestrzeni. Jednak i w jego przypadku, by móc bezpiecznie na nim pracować, muszą zostać spełnione określone warunki.

Kiedy praca na podnośniku jest bezpieczna?

1.    Warunki atmosferyczne

Zwyżki to urządzenia, które zazwyczaj wykorzystywane są do pracy na zewnątrz. Najbezpieczniej pracują podczas bezwietrznego dnia, niestety w naszej strefie klimatycznej pogoda jest zmienna, często uciążliwa. Podnośnik będzie sprawny w czasie deszczu, opadów śniegu oraz podczas wiatru, jednak trzeba zachować szczególną ostrożność podczas prac w trudnych warunkach atmosferycznych, między innymi chronić się przed poślizgnięciem w koszu oraz znaleźć stabilne podłoże, na którym zwyżka zostanie zaparkowana. Norma EN 280 pozwala na pracę na podnośniku, tylko wtedy, kiedy prędkość wiatru nie przekracza 12,5 m/s.

2.    Pewność stanu technicznego zwyżki

Czasami wprawny operator już na pierwszy rzut oka może ocenić kondycję techniczną urządzenia, z jakiego będzie korzystał, jednak o faktycznym stanie technicznym świadczą regularne przeglądy konserwatora, badania UDT i przestrzeganie standardów BHP. Na urządzeniu niesprawnym nie można pracować. Przed przystąpieniem do prac można też wykonać prosty test sprawdzający, czy sterowanie koszem działa, czy można podjechać do miejsca, w którym konieczne jest wykonanie prac. Podnośnik musi być też odpowiednio wypoziomowany. Poziomowanie wykona maszyna automatycznie, ale trzeba jej zagwarantować stabilne podłoże.

3. Kompetencje operatora

Nikt nie może ot tak wsiąść do zwyżki i rozpocząć pracę. Może to zrobić tylko osoba, która ma uprawnienia operatora podnośnika koszowego. Kurs UDT oraz egzamin na operatora podnośników koszowych składa się z części praktycznej, oraz teoretycznej, a do egzaminu nie może podejść osoba bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Prace na podnośniku może wykonywać operator z uprawnieniami, ale jednocześnie wypoczęty i w pełni sprawny, oczywiście trzeźwy.

Doświadczenie i posiadanie uprawnień nie zwalnia z ostrożności i stosowania uprzęży bezpieczeństwa.

4. Zabezpieczenie placu, na którym stoi (i przemieszcza się) zwyżka

Miejsce, w który stoi i pracuje zwyżka, musi być zabezpieczone pachołkami lub taśmami ostrzegawczymi, zwłaszcza kiedy pracuje w terenie gęsto zabudowanym, do którego dostęp mają osoby niebędące pracownikami firmy.

5. Korzystanie z podnośnika o wysokim udźwigu

Już na etapie zakupu lub wypożyczenia podnośnika warto wiedzieć, jaki jest jego maksymalny udźwig i czy na pewno kosz wyniesie na odpowiednią wysokość pracowników z narzędziami oraz materiałami niezbędnymi do wykonania prac.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *